Arkiv

Afholdte foredrag i 2018.Mandag d. 19-11-2018

Foredrag ved Museumsdirektør, Dr. phil., lic. phil. Torben Grøngaard Jeppesen, Odense

Emne:"Da Danmark var Udvandreland"

Torben Grøngaard Jeppesen,  har forsket i den danske udvandring til USA. Han har udgivet bogen: Dannebrog på den amerikanske prærie.

I 2017 forsvarede Torben Grøngaard Jeppesen sin doktorafhandling om "Danske i USA 1850 - 2000" Det vil blive et interessant foredrag, om hvordan udvandrene og deres efterkommere klarede sig og blev amerikanere.

Litteraturliste med udvalgte bøger vedr. danske immigranter og efterkommere i Amerika

Mandag d. 18-10-2018

Foredrag ved Cand. mag., tdl. lektor

Inger Buchard, Varde

Emne:"Slægtsforskning i Sønderjylland og Slesvig-Holsten"

Har man slægtsforbindelser til de to hertugdømmer, møder man før 1864 en anden administration end den, man kender fra Enevældens Danmark: lægdsruller og skifter findes f.eks. stort set ikke, altså heller ikke i Sønderjylland.

Efter 1864 tager prøjserne over med en modernisering af forvaltningsapparatet, og rester af den preussiske administration er stadig aktiv i Sønderjylland. Foredraget vil ud fra konkrete eksempler beskrive de muligheder, man kan udnytte hjemmefra, før man tager på arkivrejse til Slesvig-Holsten.

Mandag d. 17-09-2018

Foredrag ved Lars Jørgen Helbo, Hammel

Emne: "Hjemmesiden salldata.dk som værktøj for slægtsforskere."

Slægtsforskning handler grundlæggende om at finde og samle oplysninger fra forskellige kilder. På Rigsarkivet findes uendelige mængder af disse kilder, og rigtig meget kan findes på nettet - hvis man lige ved, hvor og hvordan man skal søge.

Hjemmesiden Sall Data er opstået som et hjælpemiddel hertil. Formålet var dels at samle alle de ting, som en slægtsforsker har brug for, dels at præsentere det på en måde, så det er nemt at finde rundt i.

Mandag d. 16-04-2018

Kristine Holm-Jensen, Etnolog og museumsinspektør på Textilforum, Museum Midtjylland, Herning - ”Tøj fortæller”

Tøj er et vigtigt kommunikationsmiddel. Gennem tiderne har danskerne brugt det til at signalere ting som social status, køn, erhverv og hvor i landet, man kom fra.

Med industrialiseringen og massefremstillet fabrikstøj forsvandt mange af de oplysninger; men skiftende moderetninger gør, at tøjet stadig er en god kilde til identifikation og datering af gamle fotos.

Kristine Holm-Jensen vil tage os med ud på en fortælling om klædedragtens historie fra 1870’erne og frem til nu.


Mandag d. 19-03-2018

Forfatteren Winni Østergård.

" Hvorfor døde så mange småbørn i 1800-tallet?"

Hvordan så man på "uægte" børn i 1800-tallet? Hvorfor døde så mange småbørn i denne periode? Winnie Østergaard har fulgt Helvig fra fødsel til død, og der tegnes et broget billede af høj og lav på Helvigs vej gennem livet. I en sen alder foretager hun en rejse til Aalborg i en ganske særlig hensigt. Endelig giver forfatteren eksempler på, hvad slægtsforskere kan gøre for at "offentliggøre" deres eget materiale.

Planlagte foredrag i 2019.

Medlemmer har gratis adgang til foreningens foredrag.


Gæster uden medlemskab betaler 50 kr. pr. foredrag.


 

Dato:

Foredragsholder:

Emne:

21. januar         2019


Generalforsamling

18. februar       2019

Erik Kann

"DNA og slægtsforskning"

18. marts          2019

Aksel Kramer

“Kartoffeltyskerne: Fakta og myter”

  8. april             2019

Søren S. Poder

"Den Spanske Syge"