Link

Link til slægtsforskning.

 

Hvor finder man oplysninger om slægten?

 

Se scanninger af de originale dokumenter.

 

Søge i databaser og via Google.

 

Det er kun fantasien der sætter grænser.

 

Klik på skemaet herunder, og følg de forskellige vejledninger.

 

Seneste link er markeret med *

Emne

Links

Søgning i arkiverne:

 

Statens Arkiver (SA)

https://www.sa.dk/da/

Hjælpemidler til kirkebøgerne (SA)

https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning

Sall data - (Lars Jørgen Helbo)

http://www.ao.salldata.dk/

Dis-Arkivalielister (DIS-Danmark)

https://arkivalielister.dis-danmark.dk/

Arkiv.dk (Lokalarkiver)

https://arkiv.dk/

FamilySearch's Denmark research

https://www.familysearch.org/search/collection/

 

 

* * Nyheder og opdateringer fra Rigsarkivet * *

https://www.sa.dk/da/news/

 

 

Folketællinger:

 

Folketællinger - søgning i Dansk Demografisk Database (DDD)

http://ddd.dda.dk/kiplink1.htm

Folketællinger (Salldata)

http://ao.salldata.dk/index.php?type=ft-amt

Folketællinger via FamilySearch

Husk: Log på FamilySearch - det er gratis.

Folketællinger - 1834 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1835 via FamilySearch (Slesvig)

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1840 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1845 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1850 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1855 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1860 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1870 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1880 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1890 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1901 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1906 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1911 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1916 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1921 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1925 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

Folketællinger - 1930 via FamilySearch

https://www.familysearch.org/search/

 

 

Kirkebøger og personregistre:

 

Datoer og deres latinske navne

http://geltzer.dk/kirkeaaret.php

Kirkebøger online (AO)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/

Kirkebøger online (Salldata)

http://ao.salldata.dk/

Kirkebøger online (DIS)

https://arkivalielister.dis-danmark.dk/ao

Indekserede danske kirkebøger (FamilySearch)

https://www.familysearch.org/search/collection/

Kirkebøger- Sogne-Gader i København (Salldata)

http://www.salldata.dk/gader/index.php

Personregistre, F-V-D i Sønderjylland (AO)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo

Borgerlige vielser fra perioden 1923-1960 (AO)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo

Borgerlige vielser fra perioden 1923-1960 (Salldata)

http://ao.salldata.dk/index.php?type=borgerlige

 

 

Find den rigtige kirke:

 

Kort til kirken

http://korttilkirken.dk/

 

 

Døde og begravede:

 

Sider med foto af gravsten

http://www.dk-gravsten.dk/forside.php

Sider med oplysninger om gravsteder - uden foto

http://findgravsted.dk/bsk_app/

Gravsten og afskrevne kirkebøger efter 1892

http://sepper.dk/projektgravsten.php

Find døde personer i dødsannoncer

http://xn--ddsannoncer-ggb.afdoede.dk/

Find døde personer i Statstidende før 2007

http://aneguf.dk/

Begravelser i København

https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder

Skifter - København

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/

Skifter - Hele landet ( - København )

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo

 

 

Køb og salg af fast ejendom:

 

Ejendom - Find ejendom via adr. eller matr. nr.

https://ois.dk/

Ejendom - Digitaliserede tingbøger (AO) 1927-2000

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif

Ejendom - Realregistre, skøde- og panteprotokoller (AO)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/9

Ejendom - Realregistre, skøde- og panteprotokoller (Salldata)

http://ao.salldata.dk/index.php?type=bygning

Ejendom -Brandforsikring (AO)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo

Ejendom -Brandforsikring (Salldata)

http://ao.salldata.dk/index.php?type=brand

Godsarkiver - Fæsteprotokoller og breve

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/

Godsarkiver - Fæstevæsen - Registre og hjælpemidler

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/

Matrikler - Bøger og optegnelser

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other

Matrikelkort

https://hkpn.gst.dk/

Matrikelkort -Krak

https://map.krak.dk/

 

 

Kort m.m.:

 

Historisk Atlas

https://historiskatlas.dk/

Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

http://digdag.dk/

Stednavneregister Amter-Herred-Sogne

http://www.krabsen.dk/stednavnebase/

SDFE kortviser

https://sdfekort.dk/spatialmap?

* Skråfotos på SDFE

https://skraafoto.kortforsyningen.dk

 

 

Militær:

 

Lægdsruller - Kom godt i gang

https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/

Lægdsruller fra hele landet

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index/4

Lægdsruller fra hele landet, sognelister via Salldata

http://salldata.dk/laegd/index.php

Lægdsruller fra København

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index/6

Online lægdsruller i hele landet

https://www.xn--lgdsruller-d6a.dk/#

De slesvigske krige

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/

Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 / 1864

https://cs.sa.dk/collection/1

Mindeblade for faldne sønderjyder 1914-1918

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other

 

 

Div. hjælpemidler:

 

Gamle danske måleenheder

http://www.saack.dk/master.html?

Gotiske alfabeter - håndskrift

https://www.sa.dk/wp-content/uploads

Gotisk skrift møntenheder

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/

* Historiske avissider

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

 

 

Hjælpemidler m.m. på arkiverne:

 

Statens Arkiver

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection

Københavns Stadsarkiv - Søg på tværs i kilderne

https://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbruger

Københavns Overpræsidium - Familieretlige sager

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other

Arkiv.dk

https://arkiv.dk/

Statsbibliotekets mediesamlinger

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

Slægtsforskernes Bibliotek

http://bibliotek.dis-danmark.dk/

Danmark set fra luften – før Google

http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/

Vort sogns historie

http://www.vortsognshistorie.dk/

Frihedsmuseet

http://modstand.natmus.dk/

Vejvisere og skattebøger

http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/link

Nygårds Sedler (Nørrejylland)

http://ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp

Sejrs Sedler (Århus)

http://www.sejrssedler.dk/

Vendelboarkivet (Kun"indfødte" Vendelboer)

http://www.vendelboarkivet.dk/om_arkivet.php

Wads Sedler (Fyn)

https://sedler.dis-danmark.dk/wad/

* Slægtsforskning i Tyskland

https://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Tyskland

 

 

Ud og indvandring:

 

Udvandring via København

http://www.udvandrerarkivet.dk/udvandrer

Udvandring via Vejle

http://ddd.dda.dk/vejlelister/soeg_udvandrede.asp

Skibslister m.m. fra Ellis Island

https://www.libertyellisfoundation.org/passenger

Indvandrerhistoriske databaser

http://ddd.dda.dk/immibas/immibaslink.htm

Gratis adgang til passager lister:

 

New York Passenger Lists, 1820-1891

https://www.familysearch.org/search/collection/

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

https://www.familysearch.org/search/collection/

New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957

https://www.familysearch.org/search/collection/1923888?collectionNameFilter=false

 

 

Udenlandske søgesider:

 

Transcriberede udgaver af gamle tingbøger

https://archive.org/search.php?query=Tingb

Glosbe - det flersprogede online ordbog

https://da.glosbe.com/