Arkiv

Medlemmer har gratis adgang til foreningens foredrag.


Gæster uden medlemskab betaler 50 kr. pr. foredrag.


 

Mandag den 17. februar 2020

Foredrag v. Svend Erik Christiansen, Brabrand

Emne: “Uægte børn og udlagte barnefædre – adoptivbørn" 

Mon ikke vi alle i vores slægtsforskning er stødt på børn født udenfor ægteskab, og ægteskaber som er endt med skilsmisse. I første del af foredraget vil vi kigge nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre, og se på kildemulighederne gennem tiden. Muligheden for skilsmisse og de skiftende regler omkring disse vil vi komme ind på i anden del af foredraget. Stikord til foredraget er bl.a. adoption, alimentationssager, forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne.    


Mandag den 18. november 2019

Foredrag v. Svend Sørensen, Museum Thy

Emne: “Andelsbevægelsen" 

Vi skal høre om Pastor Sonne, Thisted og den danske andelsbevægelse.

Andelsbevægelsen startede med oprettelse af en Brugsforening i Thisted.
Andelsbevægelsen satte sit præg på lokalsamfundene, ved at hjælpe befolkningen med fælles indkøb, men ikke mindst forarbejdning og afsætning af især landbruges produkter.


Mandag den 21. oktober 2019
Foredrag v. Jens Aaberg
Emne: “En skrækkelig skilsmissehistorie"
En skilsmissehistorie.  En godt 100-år gammel historie fra Vedersø om Dagmar, der med myndighedernes hjælp, fik lov at gifte sig med Jens på trods af sine forældres indsigelser, og som derefter levede 8 år i et ulykkeligt ægteskab med vold og mishandling, inden hun slap ud af ægteskabet og derpå i 5 år kæmpede for at opnå skilsmisse. - og Jens´ videre skæbne. Belyst med de samtidige kilder.


Mandag den 16. september 2019
Foredrag v. Birgit Løgstrup, historiker dr.phil
Emne: “Bondens Frigørelse"
Bondens frisættelse De danske landboreformer i slutningen af 1700-tallet udgør en af de vigtigste perioder i Danmarkshistorien med gennemgribende konsekvenser for samfund og landskab; landsbyfællesskaberne blev opløst, og bøndernes fæste enten ophævet eller reformeret med stærkt forbedrede livsbetingelser for landets største befolkningsgruppe til følge. Resultaterne af reformerne kan den dag i dag tydeligt ses i det danske kulturlandskab. Historikeren dr.phil. Birgit Løgstrup fortæller, hvordan denne afgørende reformperiode i Danmark udspillede sig, både hvordan de nye tanker vandt fodfæste i samfundets top, og hvordan de blev gennemført ude i landet – hvordan der var store regionale forskelle på, hvordan reformerne blev implementeret i første omgang.


Tirsdag den 9. april 2019
Foredrag v. Tommy Heisz, forfatter og journalist.
Emne: “Den spanske syge" - Da historiens mest dødbringende epidemi kom til Danmark.
Den spanske syge ramte hårdt og ubarmhjertigt og slog omkring 15.000 mennesker ihjel alene i Danmark, da den hærgede for kun 100 år siden. Frygten lurede i alle afkroge af samfundet, og sorgen lå tungt over landet.
I sommeren 1918 – netop som Første Verdenskrig var ved at være forbi – spredte historiens mest dødbringende epidemi sig over hele kloden. Den spanske syge var i bund og grund kun en influenza, men den var så aggressiv og smitsom, at folk var chanceløse, når de blev ramt. Epidemien tog samlet set over 50 millioner liv, og op mod 15.000 danskere bukkede under for den ondartede influenza.


Mandag den 18. marts 2019

Foredrag v. Aksel Kramer, formand for Kartoffeltyskerne på Alheden
Emne: “Kartoffeltyskerne: Fakta og myter”.
Kartoffeltyskerne kom i årene 1759 – 1761 inviteret af Frederik den 5. Der er mange fakta og myter om årsagerne: Fattigdom, religionsforfølgelse, menneske-hververes fortjeneste. Hvilket liv fik de her? Kom de med kartoflen? Lærte de danskerne at spise den? Hvorfor blev nogle mod alle odds og omgivelsernes modstand – medens de fleste opgav og rejste, mange til Volga som følge af løftebrud – og de landbrugsøkonomiske forhold.


Mandag den 18. februar 2019
Foredrag v. Kommunikationskonsulent på Rigshospitalet Erik Kann
Emne: DNA og Slægtsforskning.
Er DNA løsningen på alle udfordringer i din slægtsforskning? På ingen måde. Men DNA er adgangsbillet til en masse konkrete og praktisk anvendelige muligheder i din slægtsforskning, muligheder der rækker langt videre end ”bare” at få procenttal på din asiatiske, afrikanske eller indokinesiske oprindelse. Foredraget tager dig med lige fra du bestiller dit DNA-test-sæt til du analyserer svarene. Det hele er lagt tilrette, så alle kan få praktisk glæde af en DNA-test.


Mandag d. 19-11-2018
Foredrag ved Museumsdirektør, Dr. phil., lic. phil. Torben Grøngaard Jeppesen, Odense
Emne:"Da Danmark var Udvandreland"
Torben Grøngaard Jeppesen,  har forsket i den danske udvandring til USA. Han har udgivet bogen: Dannebrog på den amerikanske prærie.
I 2017 forsvarede Torben Grøngaard Jeppesen sin doktorafhandling om "Danske i USA 1850 - 2000" Det vil blive et interessant foredrag, om hvordan udvandrene og deres efterkommere klarede sig og blev amerikanere.
Litteraturliste med udvalgte bøger vedr. danske immigranter og efterkommere i Amerika

file:///C:/Users/post/Downloads/Litteraturliste%20med%20udvalgte%20bøger%20vedr.pdf


Mandag d. 18-10-2018
Foredrag ved Cand. mag., tdl. lektor
Inger Buchard, Varde
Emne:"Slægtsforskning i Sønderjylland og Slesvig-Holsten"
Har man slægtsforbindelser til de to hertugdømmer, møder man før 1864 en anden administration end den, man kender fra Enevældens Danmark: lægdsruller og skifter findes f.eks. stort set ikke, altså heller ikke i Sønderjylland.
Efter 1864 tager prøjserne over med en modernisering af forvaltningsapparatet, og rester af den preussiske administration er stadig aktiv i Sønderjylland. Foredraget vil ud fra konkrete eksempler beskrive de muligheder, man kan udnytte hjemmefra, før man tager på arkivrejse til Slesvig-Holsten.


Mandag d. 17-09-2018
Foredrag ved Lars Jørgen Helbo, Hammel
Emne: "Hjemmesiden salldata.dk som værktøj for slægtsforskere."
Slægtsforskning handler grundlæggende om at finde og samle oplysninger fra forskellige kilder. På Rigsarkivet findes uendelige mængder af disse kilder, og rigtig meget kan findes på nettet - hvis man lige ved, hvor og hvordan man skal søge.
Hjemmesiden Sall Data er opstået som et hjælpemiddel hertil. Formålet var dels at samle alle de ting, som en slægtsforsker har brug for, dels at præsentere det på en måde, så det er nemt at finde rundt i.


Mandag d. 16-04-2018
Kristine Holm-Jensen, Etnolog og museumsinspektør på Textilforum, Museum Midtjylland, Herning - ”Tøj fortæller”
Tøj er et vigtigt kommunikationsmiddel. Gennem tiderne har danskerne brugt det til at signalere ting som social status, køn, erhverv og hvor i landet, man kom fra.
Med industrialiseringen og massefremstillet fabrikstøj forsvandt mange af de oplysninger; men skiftende moderetninger gør, at tøjet stadig er en god kilde til identifikation og datering af gamle fotos.
Kristine Holm-Jensen vil tage os med ud på en fortælling om klædedragtens historie fra 1870’erne og frem til nu.


Mandag d. 19-03-2018
Forfatteren Winni Østergård.
" Hvorfor døde så mange småbørn i 1800-tallet?"
Hvordan så man på "uægte" børn i 1800-tallet? Hvorfor døde så mange småbørn i denne periode? Winnie Østergaard har fulgt Helvig fra fødsel til død, og der tegnes et broget billede af høj og lav på Helvigs vej gennem livet. I en sen alder foretager hun en rejse til Aalborg i en ganske særlig hensigt. Endelig giver forfatteren eksempler på, hvad slægtsforskere kan gøre for at "offentliggøre" deres eget materiale.


Slægtshistorisk Forening Herning


Afholdte foredrag