Arkiv

Mandag d. 13. maj 2024

Foredrag v. Peder Olsen, Thisted

Emne: "Brandforsikringer"

I købstæderne blev brandforsikringer obligatoriske fra 1731, og Den alm.
Brandforsikring for Landbygninger blev oprettet i 1792. Dette foredrag
handler om, hvor vi finder brandforsikringens arkivalier, hvordan disse
anvendes, og hvordan bygningsbeskrivelserne typisk er strukturerede.
Det hele krydres med beretninger fra gamle brandbreve og politiforhør.


Mandag d. 22 april 2024
Foredrag v. Leif Sepstrup
Emne: "Når folk ikke har rent mel i posen"
En aften med en række fortælling om og med personer, som jeg personligt har mødt, eller har fundet frem til i forbindelse med slægtsforskning.
Der vil være beretninger om legale og illegale indvandrede, og om hvordan disse arkivalier findes.
Fortællinger om indgifte familier, svigermødre, trolddom og hekseafbrænding.


Mandag d. 18. marts 2024

Foredrag v/ Rasmus Wichmann, Holstebro

Emne: ”Landeværnet: Soldaterliv i 1800-tallet"

Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i begyndelsen af 1800-tallet. Landeværnets arkivalier er spredt ud over landet, og er et værdifuldt supplement til lægs-og søruller. Foredraget gennemgår landeværnets oprettelse, nedlæggelse, samt de almindelige tjenesteforhold som session og træning.


Mandag d. 23. oktober 2023
Foredrag v/ Foredrag v/ Randi Anna Ottosen, Nykøbing M.

Emne: "Bolette - en udvandrerkvinde fra Thy"

Et fantasisk foredrag om Bolettes livshistorie, fra en fattig pige i Thy til tømrerkone i Vancouver, Canada med op og nedture undervejs!

Hendes livshistorie belystest ud fra originale breve, kilder, fotos og dokumenter.


Mandag d. 18. september 2023
Foredrag v
/ Henning Karlby, Brenderup

Emne: ”Fotobøger og fotografiske slægtstræer"

Hvilke muligheder er der for at lave fotobøger med vores slægtsfoto.

Se mere på karlby.dk, vælg ”EDB tips” under menuen i venstre side herefter ”Fotobog”


Mandag d. 17. april 2023
Foredrag v
/ Ulrich Alster Klug, Fredericia

Emne: ”Kriminelle aner"


Mandag d. 13. februar 2023

Foredrag v/ Lars Jørgen Helbo, Hammel

Emne: "Legacy"


Mandag d. 23. januar 2023

Foredrag v/ Torben Albret Kristensen, Næstved

Emne: ”Præsterne udenfor kirken"

Tidligere spillede præsterne en endnu vigtigere rolle i lokalsamfundet, end de gør i dag, blandt andet som formænd for skole- og fattigkommissionerne, og det har sat sig spor i arkiverne. Pastoratsarkiverne indeholder meget andet end blot kirkebøger, og dette righoldige materiale er værd at se nærmere på – også for slægtsforskere.


Mandag d. 21. november 2022

Foredrag v/ Henning Jensen, Herning
Emne:  ”Kirkebøger før og nu"
Hvordan fører man kirkebøger. Et stort spørgsmål for mange slægtsforskere.
Dette foredrag var lagt i hænderne på tidligere kordegn Henning Jensen,
Sct. Johannes Kirken, Herning.


Mandag d. 24. oktober 2022
Foredrag v/ Kathrine Tobiasen, Rander
Emne: ”Skifter"
Skifter er en fantastisk kilde; et skifte indeholder en guldgrube af oplysninger, der tillader os at komme helt tæt på vore aner. Vi bliver ofte inviteret på en regulær rundvisning i afdødes bolig, hører om vedkommende har gæld eller tilgodehavender og får linet alle arvingerne
op. Foredraget fortæller endvidere, om hvordan skiftet foregik, og
hvordan vi finder de relevante kilder.


Mandag d. 19. sepember 2022
Foredrag v
/ Peter Korsgaard, Holbæk

Emne: ”Brug af kort i forbindelse med slægtsforskning"

Historikeren Peter Korsgaard har bred erfaring indenfor foredragets emne bl.a. som arkivar i Kort & Matrikelstyrelsen, fra arbejde på Rigsarkivet og forskellige museer.

Han har udgivet bogen: "Kort som kilde".

 En rød tråd i hele foredraget var at ”skærpe vores kildekritik”, så vi ikke umiddelbart tager, det vi ser på kortene for gode varer.


Mandag d. 25. april 2022
Foredrag v
/ Ulrich Alster Klug, Fredericia

Emne: ”Slægtsforskning og godsarkiver"

Langt de fleste af vores aner fra landet var fæstebønder. Det giver særlige udfordringer for slægtsforskeren. Hvad betød det, når en mand var fæstebonde? Og hvordan finder man frem til det relevante gods? Og hvordan kan oplysninger fra godsarkiverne hjælpe én videre i ens forskning?


Mandag d. 28. marts 2022
Foredrag v/ Torben Albret Kristensen, Næstved
Emne: "
Lægdsruller fra lokale myndigheder og søruller"

Foredraget var en fortsættelse af det meget spændende foredrag, som blev afholdt i november 2021. 


Mandag d. 22. november 2021
Foredrag v/ Torben Albret Kristensen, Næstved
Emne: "Lægdsruller fra centraladministrationen 1789-1931"
De fleste af vores mandlige forfædre har været værnepligtige, og vi kan derfor finde dem i lægdsrullerne.
Men lægdsrullerne er for mange en vanskelig kildegruppe at udnytte, da logikken bag dem ikke altid er indlysende.
Foredraget er en overordnet gennemgang af baggrunden for lægdsrullernes indførelse og deres udformning gennem perioden. Der vil være særligt fokus på overgangsperioden fra det gamle lægdsrullesystem til det nye 1849-1870.


Mandag d. 25. oktober 2021
Foredrag v/Jens Aaberg, Dronninglund

Emne: Ejendomshistorie 1844-1930
Fra ikrafttrædelsen af den nugældende matrikel 1844 til tiden efter
indskrivningen af dokumenter i skøde- panteprotokoller.
Ved hjælp af den nye matrikel fra 1844 og de nyoprettede realregistre kan man finde frem til, hvor ens forfædre har boet.
I de tilhørende skøde- og panteprotokoller findes oplysninger om skøder, obligationer og aftægtskontrakter.
Alt ligger parat på nettet, så med en trin-for-trin-vejledning er det muligt at følge en ejendoms historie i perioden.


Mandag den 19. oktober, 2020

Foredrag v. Peter Olsen, Thisted.

Emne: "Brandforsikringer"

Brandforsikringer I købstæderne blev brandforsikringer obligatoriske fra 1731, og Den alm. Brandforsikring for Landbygninger blev oprettet i 1792. Dette foredrag handler om, hvor vi finder brandforsikringens arkivalier, hvordan disse anvendes, og hvordan bygningsbeskrivelserne typisk er strukturerede. Det hele krydres med beretninger fra gamle brandbreve og politiforhør


Mandag den 21. september, 2020

Foredrag v. Henriette Leslie Idestrup, Odense.

Emne: "Introduktion til brug af DNA i slægtsforskning"

DNA-tests er i dag blevet så billige, at de er et spændende og relevant supplement til den traditionelle slægtsforskning. Foredraget giver en introduktion til brugen af DNA-tests i slægtsforskningen -
hvad er forskellen på de forskellige tests og hvad kan man bruge dem til i sin slægtsforskning? Foredraget tager udgangspunkt i FamilyTreeDNA's produkter, da de vurderes at have størst relevans for danske slægtsforskere.


Mandag den 17. februar 2020

Foredrag v. Svend Erik Christiansen, Brabrand

Emne: “Uægte børn og udlagte barnefædre – adoptivbørn" 

Mon ikke vi alle i vores slægtsforskning er stødt på børn født udenfor ægteskab, og ægteskaber som er endt med skilsmisse. I første del af foredraget vil vi kigge nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre, og se på kildemulighederne gennem tiden. Muligheden for skilsmisse og de skiftende regler omkring disse vil vi komme ind på i anden del af foredraget. Stikord til foredraget er bl.a. adoption, alimentationssager, forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne.    


Mandag den 18. november 2019

Foredrag v. Svend Sørensen, Museum Thy

Emne: “Andelsbevægelsen" 

Vi skal høre om Pastor Sonne, Thisted og den danske andelsbevægelse.

Andelsbevægelsen startede med oprettelse af en Brugsforening i Thisted.
Andelsbevægelsen satte sit præg på lokalsamfundene, ved at hjælpe befolkningen med fælles indkøb, men ikke mindst forarbejdning og afsætning af især landbruges produkter.


Mandag den 21. oktober 2019
Foredrag v. Jens Aaberg
Emne: “En skrækkelig skilsmissehistorie"
En skilsmissehistorie.  En godt 100-år gammel historie fra Vedersø om Dagmar, der med myndighedernes hjælp, fik lov at gifte sig med Jens på trods af sine forældres indsigelser, og som derefter levede 8 år i et ulykkeligt ægteskab med vold og mishandling, inden hun slap ud af ægteskabet og derpå i 5 år kæmpede for at opnå skilsmisse. - og Jens´ videre skæbne. Belyst med de samtidige kilder.


Mandag den 16. september 2019
Foredrag v. Birgit Løgstrup, historiker dr.phil
Emne: “Bondens Frigørelse"
Bondens frisættelse De danske landboreformer i slutningen af 1700-tallet udgør en af de vigtigste perioder i Danmarkshistorien med gennemgribende konsekvenser for samfund og landskab; landsbyfællesskaberne blev opløst, og bøndernes fæste enten ophævet eller reformeret med stærkt forbedrede livsbetingelser for landets største befolkningsgruppe til følge. Resultaterne af reformerne kan den dag i dag tydeligt ses i det danske kulturlandskab. Historikeren dr.phil. Birgit Løgstrup fortæller, hvordan denne afgørende reformperiode i Danmark udspillede sig, både hvordan de nye tanker vandt fodfæste i samfundets top, og hvordan de blev gennemført ude i landet – hvordan der var store regionale forskelle på, hvordan reformerne blev implementeret i første omgang.


Tirsdag den 9. april 2019
Foredrag v. Tommy Heisz, forfatter og journalist.
Emne: “Den spanske syge" - Da historiens mest dødbringende epidemi kom til Danmark.
Den spanske syge ramte hårdt og ubarmhjertigt og slog omkring 15.000 mennesker ihjel alene i Danmark, da den hærgede for kun 100 år siden. Frygten lurede i alle afkroge af samfundet, og sorgen lå tungt over landet.
I sommeren 1918 – netop som Første Verdenskrig var ved at være forbi – spredte historiens mest dødbringende epidemi sig over hele kloden. Den spanske syge var i bund og grund kun en influenza, men den var så aggressiv og smitsom, at folk var chanceløse, når de blev ramt. Epidemien tog samlet set over 50 millioner liv, og op mod 15.000 danskere bukkede under for den ondartede influenza.


Mandag den 18. marts 2019

Foredrag v. Aksel Kramer, formand for Kartoffeltyskerne på Alheden
Emne: “Kartoffeltyskerne: Fakta og myter”.
Kartoffeltyskerne kom i årene 1759 – 1761 inviteret af Frederik den 5. Der er mange fakta og myter om årsagerne: Fattigdom, religionsforfølgelse, menneske-hververes fortjeneste. Hvilket liv fik de her? Kom de med kartoflen? Lærte de danskerne at spise den? Hvorfor blev nogle mod alle odds og omgivelsernes modstand – medens de fleste opgav og rejste, mange til Volga som følge af løftebrud – og de landbrugsøkonomiske forhold.


Mandag den 18. februar 2019
Foredrag v. Kommunikationskonsulent på Rigshospitalet Erik Kann
Emne: DNA og Slægtsforskning.
Er DNA løsningen på alle udfordringer i din slægtsforskning? På ingen måde. Men DNA er adgangsbillet til en masse konkrete og praktisk anvendelige muligheder i din slægtsforskning, muligheder der rækker langt videre end ”bare” at få procenttal på din asiatiske, afrikanske eller indokinesiske oprindelse. Foredraget tager dig med lige fra du bestiller dit DNA-test-sæt til du analyserer svarene. Det hele er lagt tilrette, så alle kan få praktisk glæde af en DNA-test.


Mandag d. 19-11-2018
Foredrag ved Museumsdirektør, Dr. phil., lic. phil. Torben Grøngaard Jeppesen, Odense
Emne:"Da Danmark var Udvandreland"
Torben Grøngaard Jeppesen,  har forsket i den danske udvandring til USA. Han har udgivet bogen: Dannebrog på den amerikanske prærie.
I 2017 forsvarede Torben Grøngaard Jeppesen sin doktorafhandling om "Danske i USA 1850 - 2000" Det vil blive et interessant foredrag, om hvordan udvandrene og deres efterkommere klarede sig og blev amerikanere.
Litteraturliste med udvalgte bøger vedr. danske immigranter og efterkommere i Amerika

file:///C:/Users/post/Downloads/Litteraturliste%20med%20udvalgte%20bøger%20vedr.pdf


Mandag d. 18-10-2018
Foredrag ved Cand. mag., tdl. lektor
Inger Buchard, Varde
Emne:"Slægtsforskning i Sønderjylland og Slesvig-Holsten"
Har man slægtsforbindelser til de to hertugdømmer, møder man før 1864 en anden administration end den, man kender fra Enevældens Danmark: lægdsruller og skifter findes f.eks. stort set ikke, altså heller ikke i Sønderjylland.
Efter 1864 tager prøjserne over med en modernisering af forvaltningsapparatet, og rester af den preussiske administration er stadig aktiv i Sønderjylland. Foredraget vil ud fra konkrete eksempler beskrive de muligheder, man kan udnytte hjemmefra, før man tager på arkivrejse til Slesvig-Holsten.


Mandag d. 17-09-2018
Foredrag ved Lars Jørgen Helbo, Hammel
Emne: "Hjemmesiden salldata.dk som værktøj for slægtsforskere."
Slægtsforskning handler grundlæggende om at finde og samle oplysninger fra forskellige kilder. På Rigsarkivet findes uendelige mængder af disse kilder, og rigtig meget kan findes på nettet - hvis man lige ved, hvor og hvordan man skal søge.
Hjemmesiden Sall Data er opstået som et hjælpemiddel hertil. Formålet var dels at samle alle de ting, som en slægtsforsker har brug for, dels at præsentere det på en måde, så det er nemt at finde rundt i.


Mandag d. 16-04-2018
Kristine Holm-Jensen, Etnolog og museumsinspektør på Textilforum, Museum Midtjylland, Herning - ”Tøj fortæller”
Tøj er et vigtigt kommunikationsmiddel. Gennem tiderne har danskerne brugt det til at signalere ting som social status, køn, erhverv og hvor i landet, man kom fra.
Med industrialiseringen og massefremstillet fabrikstøj forsvandt mange af de oplysninger; men skiftende moderetninger gør, at tøjet stadig er en god kilde til identifikation og datering af gamle fotos.
Kristine Holm-Jensen vil tage os med ud på en fortælling om klædedragtens historie fra 1870’erne og frem til nu.


Mandag d. 19-03-2018
Forfatteren Winni Østergård.
" Hvorfor døde så mange småbørn i 1800-tallet?"
Hvordan så man på "uægte" børn i 1800-tallet? Hvorfor døde så mange småbørn i denne periode? Winnie Østergaard har fulgt Helvig fra fødsel til død, og der tegnes et broget billede af høj og lav på Helvigs vej gennem livet. I en sen alder foretager hun en rejse til Aalborg i en ganske særlig hensigt. Endelig giver forfatteren eksempler på, hvad slægtsforskere kan gøre for at "offentliggøre" deres eget materiale.