Foredrag


Månedens foredrag: "Tiender" / Amtsstuearkiver. 
v/ Erik Kann, Vium
Mandag den 18. januar 2021 kl. 19.00
i Historiens Hus, Foredragssalen,
Museumsgade 32, 7400 Herning.


Foredraget er aflyst, men forventes gennemført 20/9-2021Entre: 50 kr. for ikke medlemmer.


Da der er begrænset antal pladser i foredragssalen, er det nødvendigt med forhåndstilmelding via: kontakt@slaegtsforskning-herning.dk

Husk at angive navn og antal deltagere ved tilmeldingen, alle vil få besked om der er plads og om evt. plads på ventelisten.Slægtshistorisk Forening Herning


Alle foreningens foredrag vil løbende blive slået op på   http://www.kultunaut.dk

Planlagte foredrag i 2020 - 21.

Dato:

Foredragsholder:

Emne:

18. Januar 2021

Erik Kann, Vium

Amtsstuearkiver   Aflyst

15. Marts 2021

Vigand Rasmussen, Vejle

Jernbanen fra Give til Herning

19. April 2021

Ulrich Alster Klug, Fredericia

Slægtsforskning og godsarkiver

Medlemmer har gratis adgang til foreningens foredrag.


Gæster uden medlemskab betaler 50 kr. pr. foredrag.