Foredrag


Slægtshistorisk Forening HerningMandag d. 20. november 2023

Kl. 19-21 i Historiens Hus, Museumsgade 32, Herning.


Foredrag v/ Torben Albret Kristensen, Næstved.


Emne: "Amtsmænd"


Amtmændene var kongens og statsadministrationens forlængede arm ude i landet, og deres opgaver var mangfoldige. De førte tilsyn med lokaladministrationerne og var ekspeditionskontor for de sager, der skulle behandles af statsadministrationen.
Derfor kan vi i amtmændenes arkiver finde mange nyttige oplysninger, særligt af lokalhistorisk karakter, men også om mange enkeltpersoner, der måske er vores egne aner.

Alle foreningens foredrag vil løbende blive slået op på   http://www.kultunaut.dk

Planlagte foredrag i 2022 - 23.

Dato:

Foredragsholder:

Emne:

20. november 2023

Torben Albret Kristensen

Amtsmænd

Foredrag afholdes i samarbejde med

Bjerringbro Folkeuniversitet.