Spørgehjørnet

Alle foreningens medlemmer

har adgang til at stille

spørgsmål, som har relation

til slægtsforskning.


Sådan gør du: 


Send en mail med dit problem til kontakt@slaegtsforskning-herning.dk

mærket ”Spørgsmål”.
Der vil være flere muligheder for besvarelser:


1.Direkte svar på dit spørgsmål.

2.Henvisning til en specialist på området.

3.Komplicerede spørgsmål vil blive behandlet som et emne under Slægtscafeen.

4.Du vil altid få en kvittering for din henvendelse, og hvilken svarmulighed der bliver valgt.


Dit spørgsmål vil ikke blive slået op her på siden, med mindre det er af generel karakter.


Ved offentliggørelse af evt. spørgsmål vil afsenderen være anonymiseret.  


Se indsendte spørgsmål og svar.


Slægtshistorisk Forening Herning


 Spørgehjørnet.